Coral de Vista Alegre

Us agrada cantar?

Al barri hi tenim una coral. Si voleu  afegir-vos-hi,  veniu  un dijous al vespre (de 20 a 21:30h)  al  Local Social.

És una activitat gratuïta i oberta, amb molts anys d'història al nostre barri.

Fem varis concerts al llarg de l'any.

Nova direcció a  càrrec de Reinalda Blanco Pons

Tenim moltes més  fotografies i noticies al web històric! : Veure-ho ara

+:·