Projectes AAVV

Pressupostos participats pendents d'execució

» 2016  Passeig mirador per a vianants i dues escales des del parc a l’aparcament 
Març 2020, obres  executades  (Practicament enllestides - tot aturat per COVID19)
» 2017  Creació d'un pas de vianants davant del passatge dels Picapedrers i d'una vorera des d'aquest punt del carrer de Vista Alegre fins al carrer de Morató i Grau - Novembre 2019, obres executades (finalització conjunta amb projecte passeig mirador)
» 2018  Adequació d'un tram de vorera al carrer Enderrocades

» 2019  Convocatòria en curs: Resultat votacions:

- Adequació Local: 69 vots
- Vorera Enderrocades (2on tram): 59 vots
- Punt de llum, quadre elèctric: 35 vots
- Catàleg protecció edificis tradicionals: 18 vots
- No estic d'acord amb cap: 1 vot

Pressupostos participats executats

 Tota la informació al web municipal 

Altres projectes en stand by...

» Carrer pedalable al seu pas pel carrer del Carme.

» Peatonalitzacio C.Carme a l'alçada del pont de l'Areny

» Passera sobre l'Onyar a Carme, 54 :  Tota la informació al Web de la Plataforma de veïns pel pont Carme-Montilivi

» Zona verda d'aparcament al parc de Vista Alegre.

» Protecció de vianants a carrer del Carme, davant carrer Pascual i Prats.

» Relcamació de local per les Entitats del barri en cas de canvi de qualificació urbanística de l’església de Santa Maria de Vista Alegre.

+:·