Projectes AAVV

Pressupostos participats executats

 Tota la informació al web municipal 

Altres projectes en stand by...

» Carrer pedalable al seu pas pel carrer del Carme.

» Peatonalitzacio C.Carme a l'alçada del pont de l'Areny

» Passera sobre l'Onyar a Carme, 54 :  Tota la informació al Web de la Plataforma de veïns pel pont Carme-Montilivi

» Zona verda d'aparcament al parc de Vista Alegre.

» Protecció de vianants a carrer del Carme, davant carrer Pascual i Prats.

» Relcamació de local per les Entitats del barri en cas de canvi de qualificació urbanística de l’església de Santa Maria de Vista Alegre.

+:·