Activitats on-line, 2020-21

Les activitats del curs 2020/21 al nostre Local social, s’han vist afectades per la COVID19 . Gràcies als talleristes i a la propis participants n’hem mantingut una bona colla on-line (activitats en temps de virus). Imatges poques, pero aquí en queden algunes que ens heu fet arribar pel nostre arxiu.

+:·