Renovació de la Junta Directiva

A l’Assemblea General que va celebrar l’Associació de Veïns Vista Alegre-Carme, el dia 9 de febrer de 2018, es va produir, per finalització del mandat, la renovació total de la Junta directiva. Agraïm molt sincerament el suport general rebut durant … Llegir-ho tot

+:·