Assemblea general 2022

Date:
Time: to

HORARI

18:30h Presentació: Estat dels Projectes de Ponts sobre l’Onyar (per part dels responsables de l’Ajuntament)

19:15h Assemblea General de socis

19:45h Presentació del Projecte de l’HortAlegre.

Ordre del dia de l’Assemblea

1 .- Aprovació de l’acta de l’any passat 

2 .- Informe de gestió any 2021

3 .- Balanç comptable any 2021 i pressupost per al 2022.

5 .– Presentació dels actes del Centenari del  Camp de Futbol de Vista Alegre.

7 .– Torn obert de paraules

La Assemblea es oberta a tothom. Només tenen dret a vot els socis/es.

+:·