Projectes AV Vista Alegre-Carme

Projectes d'àmbit urbanístic

Local per les Entitats del barri

Notícia juny 2020: La Parròquia de Vista Alegre ha cessat definitivament la seva activitat i  l'Ajuntament de Girona estudia comprar el local de l'Església de Santa Maria de Vista Alegre al Bisbat, per tal de fer-ne un ús sociocultural i habilitar-hi les entitats del barri.  Si tot va bé, tindrem més espai per les activitats de la nostra Associació i el Cau de Vista Alegre no haurà de marxar del barri.  (minut 34 roda de premsa youtu.be/3_VzQD7V7w4)

Més info:

https://www.diaridegirona.cat/girona/2020/06/20/parroquia-vista-alegre-girona-desapareix/1048712.html

Notícia octubre 2022:  L’Ajuntament de Girona comprarà un  local per a ús veïnal al nostre barri de  Vista Alegre-Carme . En el Ple del 10 d'octubre de 2022 es va dur un punt urgent, el qual primer va ser aprovat perquè es debatés durant la sessió.  Es tractava de les modificacions pressupostàries per procedir al concurs per la compra dels dos locals socials: un al barri de l'Eixample Nord i l'altre al barri de Vista Alegre. Aquest punt va ser aprovat per unanimitat.  https://web.girona.cat/noticies?id=11177373

Més info :

https://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/2202812-l-ajuntament-de-girona-comprara-dos-locals-socials-per-a-usos-veinals-als-barris-de-l-eixample-i-vista-alegre-carme.html

Notícia maig 2023  L’Ajuntament de Girona ha firmat  la compravenda d’un local per al barri de Vista Alegre-Carme.  El nou equipament està situat al Parc de Vista Alegre al número 6-8 del carrer de Morató i Grau  i té una superfície de 478 m² de planta en força bon estat i 478 m² de soterrani pendent de rehabilitació. Un equipament llargament reivindicat i molt necessari!

Gener 2024 :L’Ajuntament treballa en l’adequació i el pla d’usos de la planta baixa del  local comprat l’any passat.

Estat de ponts i passeres

Presentació de l'Ajuntament al Local Social de Vista Alegre el 27 de maig 2022 a petició de l'Associació de veïns:

   >> Rehabilitació passera Font del Rei (tancada a principis del 2021)

S'explica les patologies que van motivar el tancament i el projecte que es vol tirar endavant que consisteix en la substitució de la plataforma malmesa per una de nova, apta per vianants i carril bici,  mantenint els pilars. Hi ha l'estudi hidràulic i el geotècnic fet i aprovats. S'explica la problemàtica amb el pas de serveis existents de telefònica, gas natural i cable de diferents companyies.

Estat a 28 abril 2023 (Informació a l'assemblea) : En fase de licitació del projecte.

Estat a 8 setembre 2023: Projecte constructiu entrat per registre, en fase de supervisió per part de l'Ajuntament.

 >> Reurbanització del Pont de l'Areny 

S'explica el projecte, lleugerament modificat respecte del presentat el novembre de 2018 (Peatonalitzacio C.Carme a l'alçada del pont de l'Areny). Es manté la  peatonalitzacio amb vorera ampla a c Carme fent  pas elevat per vehicles. Es descarta la vorera volada al llarg del pont per tenir amplada per carril bici. Es presenta els resultats de l'estudi hidràulic i l'avaluació dels efectes de la modificació del mur existent aigües amunt del pont  i el Plec tècnic per la contractació del projecte.

Estat a 28 abril 2023 (Informació a l'assemblea) : Adjudicada la redacció del projecte (s'ha de rebre a principis de juliol)

Estat a 7 juliol 2023. Projecte constructiu entrat per registre, en fase de supervisió per part de l'Ajuntament.

>> Nova passera sobre l'Onyar a Carme 54 (pont Carme-Montilivi).

Es presenten  els resultats i limitacions de l'estudi hidràulic ja realitzat i diverses opcions de solucions constructives possibles. Es mostren vàries alternatives descartades per requeriment d'ascensor o per raons hidràuliques i una alternativa possible pendent de confirmació de l'ACA.

Estat a 28 abril 2023 (Informació a l'assemblea) : Sense novetats. S'estaria negociant amb l'ACA la millor solució constructiva

Estat a desembre 2023. S'estan prepararan Plecs de prescripcions tècniques per la  licitació  de la redacció del projecte, sense data

» Plataforma de veïns pel pont Carme-Montilivi

Altres projectes

» Carrer pedalable al seu pas pel carrer del Carme (no realitzat)

» Zona verda d'aparcament al parc de Vista Alegre: Entra en funcionament l'octubre de 2023.

» Protecció de vianants a carrer del Carme, davant carrer Pascual i Prats. (sense resposta a desembre 23)

» Carril bici al Pont de la Font del Rei.  (sense resposta  a desembre 2023)

A setembre 2021 es demana una solució urgent als problemes de convivència de bicicletes, vianants i patinets al pont de la font del Rei, molt agreujada des que la passera està tancada al pas de vianants. Es  proposa habilitar  un dels 2 carrils de cotxes sentit Montilivi com a carril bici (idea del pla de mobilitat urbana de 2014).  Els cotxes no necessiten dos carrils, ja que passen de forma alterna. Es planteja com una  millora de mobilitat i sobretot de seguretat, per vianants, bicicletes i patinets  que al mateix temps pot ser una aposta per la pacificació gradual del carrer del Carme. També permetria la connexió amb carrils bici existents. Es demana que s’estudiï la viabilitat tècnica de la proposta senzilla que busca aprofitar tot l'ample existent, renunciant a només a un parterre de vegetació.  Es planteja també que un carril bici correcte al Pont de la Font del Rei  podria economitzar la construcció/rehabilitació de les passeres previstes (font del rei i Carme-Montilivi).

» Pacificació de Carrer Carme 

A setembre 2021 es demanen mesures per disminuir el trànsit i el soroll del carrer.  L'ajuntament respon que no hi poden fer res més que esperar que els 30 km/h sigui una realitat.  Sense resposta a la petició de posar un indicador amable de velocitat (cares somrient/enfadada)

» Hort Alegre (Dinamització de barris 2021)

Projecte redefinit a l'espera de nova regulació municipal d'horts urbans.

» Millora il·luminació Jardins d'en Pablito

Nous leds de millora de la il·luminació del parc instal·lats el 21 de juliol de 2023

» Dinamització Patrimoni-Vista Alegre

Proposta que  de moment, no ha tirat endavant per no tenir finançament ni a pressupostos participats 2019 ni a dinamització de barris 2020. (memòria 2020)

--------------------------------------

Acords de govern 2023  (PDF punts 3 i 22)

Compromisos  del govern municipal, a novembre 2020 (PDF, punt 10)

Pressupostos participats pendents d'execució

>> Divisió interior del local social de l'associació de veïns per a ús simultani de les dues plantes  (2019)

» Convocatòria 2019 (la última): Resultada votació:

- Adequació Local: 69 vots
- Vorera Enderrocades (2n tram): 59 vots
- Punt de llum, quadre elèctric: 35 vots
- Catàleg protecció edificis tradicionals: 18 vots
- No estic d'acord amb cap: 1 vot

Darrers pressupostos participats executats

Tenim tota la informació dels diferents anys al web municipal 

Executat de juny a novembre 2023

»  Adequació d'un tram de vorera al carrer Enderrocades  (Pressupostos 2017 i 2018)

Instal·lat el març de 2021:

>> Instal·lació d’un punt de llum al parc de Vista Alegre  (Pressupostos 2019)

Obres finalitzades de forma conjunta la  primavera del 2020:

>> Passeig mirador per a vianants i dues escales des del parc a l’aparcament    (Pressupostos 2016 )

>> Creació d'un pas de vianants davant del passatge dels Picapedrers i d'una vorera des d'aquest punt del carrer de Vista Alegre fins al carrer de Morató i Grau - (Pressupostos 2017) 

+:·