Projectes AAVV

Projectes d'àmbit urbanístic

Pressupostos participats pendents d'execució

» 2018  Adequació d'un tram de vorera al carrer Enderrocades  : En execució estiu 2023

» Convocatòria 2019 (la última): Resultat votacions:

- Adequació Local: 69 vots
- Vorera Enderrocades (2on tram): 59 vots
- Punt de llum, quadre elèctric: 35 vots
- Catàleg protecció edificis tradicionals: 18 vots
- No estic d'acord amb cap: 1 vot

Darrers pressupostos participats executats

Tenim tota la informació dels diferents anys al web municipal 

Instal·lat el març de 2021:

>> Instal·lació d’un punt de llum al parc de Vista Alegre  (Pressupostos 2019)

Obres finalitzades de forma conjunta la  primavera del 2020:

>> Passeig mirador per a vianants i dues escales des del parc a l’aparcament    (Pressupostos 2016 )

>> Creació d'un pas de vianants davant del passatge dels Picapedrers i d'una vorera des d'aquest punt del carrer de Vista Alegre fins al carrer de Morató i Grau - (Pressupostos 2017) 

Estat de ponts i passeres a 27 de maig 2022.

Presentació de l'Ajuntament al Local Social de Vista Alegre a petició de l'Associació de veïns:

   >> Rehabilitació passera Font del Rei (tancada a principis del 2021)

S'explica les patologies que van motivar el tancament i el projecte que es vol tirar endavant que consisteix en la substitució de la plataforma malmesa per una de nova, apta per vianants i carril bici,  mantenint els pilars. Hi ha l'estudi hidràulic i el geotècnic fets i aprovats. S'explica la problemàtica amb el pas de serveis existents de telefònica, gas natural i cable de diferents companyies.

Estat a 28 abril 2023 (Informació a l'assemblea) : En fase de licitació del projecte.

 >> Re urbanització del Pont de l'Areny 

S'explica el projecte, lleugerament modificat respecte el presentat el novembre de 2018 (Peatonalitzacio C.Carme a l'alçada del pont de l'Areny). Es manté la  peatonalitzacio amb vorera ampla a c Carme fent  pas elevat per vehicles. Es descarta la vorera volada al llarg del pont per tenir amplada per carril bici. Es presenta el resultats del estudi hidràulic i l'avaluació dels efectes de la modificació del mur existent aigües amunt del pont  i el Plec tècnic per la contractació del projecte.

Estat a 28 abril 2023 (Informació a l'assemblea) : Adjudicada la redacció del projecte (sha de rebre a principis de juliol)

>> Passera sobre l'Onyar a Carme 54  (pont Carme-Montilivi).

Es presenten  els resultats i limitacions de l'estudi hidràulic ja realitzat i diverses opcions de solucions constructives possibles. Es mostren varies alternatives descartades per requeriment d'ascensor o per raons hidràuliques i una alternativa possible pendent de confirmació de l'ACA.

Estat a 28 abril 2023 (Informació a l'assemblea) : Sense novetats. S'estaria negociant amb l'ACA la millor solució contructiva

Altres projectes ...

» Carrer pedalable al seu pas pel carrer del Carme (no realitzat)

» Zona verda d'aparcament al parc de Vista Alegre : en vies d'aprovació per bona part del barri com a prova pilot  a març 2023.

Estat a 28 abril 2023 (Informació a l'assemblea). Aprovat i en fase de licitació dels treballs de pintura

» Protecció de vianants a carrer del Carme, davant carrer Pascual i Prats. (sense resposta a març 2023)

» Carril bici al Pont de la Font del Rei.  (sense resposta  a març 2023)

A setembre 2021 es demana una solució urgent als problemes de convivència de bicicletes, vianants i patinets al pont de la font del Rei, molt agreujada des que la passera està tancada al pas de vianants. Es  proposa habilitar  un dels 2 carrils de cotxes sentit Montilivi com a carril bici (idea del pla de mobilitat urbana de 2014) .  Els cotxes no necessiten dos carril pq passen de forma alterna. Es planteja com una  millora de mobilitat i sobretot de seguretat , per vianants, bicicletes i patinets  que al mateix temps pot ser  una  aposta per la pacificació gradual del carrer del Carme .  També permetria la connexio amb carrils bici existents. Es demana que s’estudiï la viabilitat tècnica de la proposta senzilla que busca aprofitar tot l'ample existent, renunciant a només a un parterre de vegetació.  Es planteja també que un carril bici correcte al Pont de la Font del Rei  podria economitzar la construcció/rehabilitació de les passeres previstes ( font del rei i Carme-Montilivi)

» Pacificació de Carrer Carme 

A setembre 2021 es demanen mesures per disminuir el transit i el soroll del carrer.  L'ajuntament respon que no hi poden fer res més que esperar que lo dels 30km/h sigui una realitat.

» Hort Alegre (Dinamització de barris 2021)

Projecte en vies de re-definició, aturat a l'espera de nova regulació municipal d'horts urbans.

» Millora il·luminacio Jardins d'en Pablito

Nous leds de millora de la il·luminació del parc instal·lats el 21 de juliol de 2023

» Dinamització Patrimoni-Vista Alegre

Proposta que  de moment, no ha tirat endavant per no tenir finançament ni a pressupostos participats 2019 ni a dinamització de barris 2020. (memòria 2020)

--------------------------------------

Acords de govern 2023  (PDF punts 3 i 22)

--------------------------------------

Compromisos  del govern municipal, a novembre 2020 (PDF, punt 10)

--------------------------------------

» Plataforma de veïns pel pont Carme-Montilivi

--------------------------------------

 

 

Local per les Entitats del barri

Noticia juny 2020: La Parròquia de Vista Alegre ha cessat definitivament la seva activitat i  l'Ajuntament de Girona estudia comprar el local de l'Esglèsia de SAnta MAria de Vista Alegre al Bisbat, per tal de fer-ne un ús sociocultural i habilitar-hi les entitats del barri.  Si tot va bé, tindrem més espai per les activitats de la nostra Associació i el Cau de Vista Alegre no haurà de marxar del barri.  (minut 34 roda de premsa youtu.be/3_VzQD7V7w4)

Més info:

https://www.diaridegirona.cat/girona/2020/06/20/parroquia-vista-alegre-girona-desapareix/1048712.html

 

Noticia octubre 2022:  L’Ajuntament de Girona comprarà un  local per a ús veïnal al nostre barri de  Vista Alegre-Carme . En el Ple del 10 d'octubre de 2022 es va dur un punt urgent, el qual primer va ser aprovat perquè es debatés durant la sessió.  Es tractava de les modificacions pressupostaries per procedir al concurs per la compra dels dos locals socials: un al barri de l'Eixample Nord i l'altre al barri de Vista Alegre. Aquest punt va ser aprovat per unanimitat.  https://web.girona.cat/noticies?id=11177373

Mes info :

https://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/2202812-l-ajuntament-de-girona-comprara-dos-locals-socials-per-a-usos-veinals-als-barris-de-l-eixample-i-vista-alegre-carme.html

 

Noticia maig 2023  L’Ajuntament de Girona ha firmat  la compravenda d’un local per al barri de Vista Alegre-Carme.  El nou equipament està situat a la planta baixa del número 17 del carrer de Pascual i Prats i té una superfície de 478 m2.

+:·