Actuacions al carrer del Carme

Cal tallar 5 plàtans greument afectats per fongs que podreixen la fusta. Segons els tècnics de Paisatge i Biodiversitat de l’ajuntament, no són estables i podrien caure.

+:·