Via Romana de Capsacosta

Sortida del 10 de novembre de 2019, per la Via Romana de Capsacosta

+:·