Avís legal

El lloc web i el domini  www.vensvistalegrecarme.cat   corresponen a l’Associació de veïns Vista Alegre – Carme , amb NIF G17220435  i domicili al Passatge Picapedrers, 1 de Girona amb adreça electrònica vistalegre.gi @ gmail.com

Propietat intel·lectual i industrial

Els drets sobre els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges, dissenys gràfics, marques i altres signes distintius (des d’ara els continguts), pertanyen a Associació de veïns Vista Alegre – Carme , o a tercers que han autoritzat el seu ús. L’Associació de veïns Vista Alegre – Carme presenta aquests continguts per informar de les deves activitats i  serveis a www.vensvistalegrecarme.cat i autoritza la utilització dels continguts per a usos no comercials sempre que s’indiqui de forma clara la font. Si els continguts s’utilitzen en entorns web serà necessari incloure un enllaç a la pàgina d’inici del lloc web wwwveinsvistalegrecrme.cat

L’Associació de veïns Vista Alegre – Carme es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes en defensa dels seus drets de propietat intel·lectual o industrial.  No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena awww.vensvistalegrecarme.cat (framing).

Protecció de dades

Les dades personals que es puguin obtenir per mitjà del formulari de contacte d’aquesta pàgina o bé per la recepció de correus electrònics es tractaran aplicant les mesures de seguretat adequades segons la normativa europea GDPR i només s’utilitzaran per atendre les sol·licituds d’informació o consultes. La Junta directiva, és  la  responsable legal de les dades i manté un tractament adequat i segur. Aquestes dades mai es traspassaran a una altra empresa però podran ser usades per a la comunicació electrònica d’activitats i serveis l’Associació de veïns Vista Alegre – Carme, sempre que el usuari així ho hagi indicat en el formulari.

Responsabilitat sobre els continguts
Encara que l’Associació de veïns Vista Alegre – Carme actua amb la màxima diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti. Per això l’Associació de veïns Vista Alegre – Carme manifesta que les referències d’activitats  i serveis que es presenten al seu lloc web tenen una funció orientativa.

L’Associació de veïns Vista Alegre – Carme es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació, configuració i continguts del web.  L’Associació de veïns Vista Alegre – Carme  no serà responsable de la informació que es pot obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc.

Condicions d’ús
L’ús d’aquest lloc web implica l’acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.

 

Política de privadesa

Per mitjà d’aquest avís legal i d’acord amb les disposicions de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’entitat informa els usuaris de la seva política de protecció de dades, perquè ells determinin lliure i voluntàriament si desitgen facilitar la informació personal que els pot ser requerida durant la subscripció o alta en alguns dels serveis oferts. Excepte en els camps on s’indica el contrari, les respostes a les preguntes sobre dades personals són voluntàries. Les dades personals recollides seran tractades de forma secreta i confidencial, la seva recollida té com a objectiu la gestió i prestació dels serveis oferts per l’entitat al web en qualsevol moment. Els usuaris accepten que les dades personals facilitades puguin ser  tractades en fitxers automatitzats titularitat i responsabilitat de l’Associació. Els usuaris poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a:  Associació de veïns Vista Alegre – Carme, Passatge Picapedrers, 1 17004 de Girona, o enviant un e-mail a vistalegre.gi @ gmail.com


 

+:·